Podnikání v autodopravě


Často můžete slýchávat, že podnikání v oblasti autodopravy je velice rozšířený způsob živobytí. Abyste se mohli stát podnikatelem v autodopravě, je důležité splnit spoustu náležitostí, abyste mohli tuto činnost vůbec provozovat. Společně se na některé z těchto náležitostí podíváme. Věřte, že vás některé informace opravdu překvapí.
K samotnému provozování je velmi důležitá koncesní listina. Tu vydává živnostenský úřad.
pozdrav při setkání.jpg
Pokud se rozhodnete podnikat, asi vás napadne otázka, zda je lepší podnikat jako živnostník nebo OSVČ. Obojí má své pro a proti.
Jestliže se rozhodnete pro živnostníka, pak byste měli vědět, že se jedná o individuálního podnikatele, který podniká na základě živnostenského zákona.
Samotný podnikatel musí být zapsán v obchodním rejstříku a měl by podnikat na základě živnostenského oprávnění.
Můžeme tedy tvrdit, že živnostník je vlastně takovou podskupinou podnikatele.
Co se týká OSVČ (v překladu Osoba samostatně výdělečně činná), musí splňovat podmínky, mezi které můžeme zařadit spolupráci při výkonu samostatné výdělečné činnosti, ukončení povinné školní docházky nebo věk nad 15 let.
Máte samozřejmě také možnost podnikat v autodopravě jako obchodní společnost. Pokud nevíte, co je tím myšleno, pak je to akciová společnost, společnost s ručeným omezeným apod.
Do kategorie živnosti budete spadat, pokud budete podnikat s vozidlem do 3,5 tuny. Výhodou je, že nemusíte splňovat odbornou ani finanční způsobilost.
rozlobená černoška.jpg
Tento typ živnosti je tzv. živností koncesovanou. Máte tedy právo provozovat podnikání už v den nabytí právní moci. O koncesi je možné požádat na živnostenském úřadu. Poplatek za vydání činí okolo 2 000,-
Asi každý nebude mít do začátku dostatek financí například na nákup vozidla. Samozřejmě můžete využít jeden z bankovních úvěrů, jako všichni ostatní podnikatelé. Lepší bude ale využít leasingovou společnost.
Záleží tedy samozřejmě na vás, co se vám bude zdát lepší a výhodnější. Je pravda, že se říká, že podnikání v autodopravě není nic jednoduchého. Neznamená to ale, že byste to zrovna vy neměli zvládnout. Pokud vás to láká, pak byste to měli alespoň zkusit.