Ekologická potravina a palivo?

Lidé, kteří žijí v místech, kde je pěstovaná řepka olejka za jejich domy, či v blízkosti jejich zahrad, tak to na svém zdraví pociťují nejvíce. Tato starodávná evropská plodina, která je v současnosti pěstovaná podle nejnovějších metod, opravdu velice škodí.

řepka u elektrárny


Nejenom, že to pociťují alergici, astmatici, je vědecky dokázáno, že používané chemické postřiky mají špatný vliv na paměť. Tato chemie poškozuje zdraví lidem, hynou celá včelstva, drobní živočichové, kteří patří k orné půdě, domácím a lesním zvířatům. A týká se to samozřejmě rostlin, které si lidé snaží ve svých zahradách pěstovat ekologicky – bez chemie. A je opravdu k zamyšlení, kolik stojí léčba, které naše zdravotnictví musí vynaložit pro zlepšení zdravotního stavu těchto lidí.


Nejenom, že by se měli naši politici a zemědělci zamyslet, ale je načase s tím něco dělat.  Zemědělcům samozřejmě vyhovuje přísun dotací, a tak kvůli výnosům doslova kašlou na to, co se dlouhé roky děje se s půdou, kterou doslova zničili chemickými postřiky. A o podzemní vodě, která je už dávno celkovou chemií kontaminovaná a navíc je jí málo, o tom se mluví, mluví, a nic. Když navíc dotace znovu posvětí z Bruselu, tak by byli hloupí, aby to nevyužili, že?
otrávená voda


Řepku olejku, která je určena pro kuchyňské účely (řepkový olej), pěstují zemědělci na mnohem menším počtu ha. Tito zemědělci by měli důrazně dodržovat míru chemických postřiků na ha, protože všechny tyto postřiky obsahují velmi škodlivé herbicidy glyfosáty k hubení plevelů. Kdo to dodržuje, jaká je kontrola? Děje se tak??


Ø  Ostatní žluté lány řepky jsou samozřejmě určené pro energetiku. Využívá se pro obnovitelné zdroje – biopaliva. Víte, kolikrát je řepka olejka ošetřena těmito chemickými postřiky? Od zasetí až po sklizeň 14 krát. Nevěříte? To vám mohou potvrdit lidé, kteří mají řepková pole doslova „pod nosem“ a spočítali to.


Co by se pro velký zisk neudělalo, že? Ale půda a voda, která je neustále takto kontaminovaná, a následně i druhé zemědělské plodiny, které po řepce následují, tak tuto zdevastovanou půdu zanecháváme nejen sobě, ale pro naši novou generaci, doslova zamořenou, mrtvou. A vloni bylo minimálně 18% orné půdy určené jen řepce olejce.