Sex jako řešení každého problému

Mužský pohled na to, co je důležité se značně liší od toho ženského. Ženy mnohdy pátrají ve všem až do hloubky problému, zatímco muži mají jeho řešení snadno představitelné a nevyžadují od něho příliš velké nároky.

Protože drtivá většina z nich je přesvědčená o tom, že sex je odpovědí na všechno.
muž v trenkách

Neexistuje nic, co by nevyřešil

Jsou situace, ve kterých i muži pociťují úzkost, nervozitu a zklamání. Jedná se o ty negativní pocity, které dokážou zamávat s každou lidskou bytostí bez ohledu na pohlaví. Ženy v takových situacích vyhledávají utěšení v blízké osobě, která jich pochopí. Muži mají stejné potřeby, ovšem už vybočují z pouhého objetí a psychické podpory, ale dosahují do těch fyzických potřeb.

A není nic lepšího, než potěšit mužské utrápené srdce něčím tak dokonalým, jako je sex a blaženost orgasmu.

Nespočet žen, by mohlo o tom mluvit své, protože každá druhá žena už doma slyšela, že jí muž v době krize řekl, že po sexu mu bude určitě lépe.

A samozřejmě bylo!

Čím to, že je to tak prosté?

Není nutné za tím hledat vědu. Muži mají prostě jinak stanovené priority a jsou svým způsobem skromnější na požadavky ohledně „ceny útěchy“. Nemají potřebu upadat do smutku a trápení několik dní nebo měsíců, ale vždy si poradí naprosto přirozenou a jedinečnou cestou, jakou je sexuální potěšení.
pohled blondýny

I když je to troufalé říct, prakticky neexistuje nic, co by sex nedovedl spravit.

Alespoň v tom mužském případě, kdy už pouhá myšlenka na něho, vlije muži novou krev do žil. Proč hledat nějaké jiné a náročnější způsoby k tomu, aby se vám ulevilo? Když postačí nechat se hýčkat láskou ženy, která je jako náplast na každý problém. Protože nejde jenom o to, co sex jako takový přináší, ale i něha a láska ženy, která mu ho opětuje a dopřeje.

A jelikož se za každým sexem schovává žena, může se pohled na mužské potřeby situovat do myšlenky, že vždy jsou to právě ony, které se postarají o to, aby bylo mužům lépe, když právě prožívají nelehké chvíle. A díky jim za to!